Nouvelles de Flandre

STEUN V.B.F.V. vzw

Dokument uitprinten en onder gefrankeerde briefomslag opsturen naar:
V.B.F.V. vzw, Spreeuwenlaan 12, B-8420 De Haan, België.

Voor verdere inlichtingen betreffende onze vereniging stellen wij u voor de rubriek voorstelling te raadplegen.


Ja, ik wens uw actie te steunen.

- Ik word lid van uw vereniging (bijdrage 1 jaar: 15 EUR (605 BEF), Buitenland 30 EUR (1.210 BEF)).*
- Ik word erelid van uw vereniging (bijdrage 1 jaar: 50 EUR (2.017 BEF) of meer).*
- Ik verleng mijn bijdrage.*
- Ik wens uw vereniging een milde gift aan te bieden.*

 

Hiermee stort ik het bedrag van ......................... EUR op rekening 210-0433429-85 (Fortis Bank) van V.B.F.V.-A.P.F.F. vzw. Gedurende één jaar wordt mij tweemaandelijks "Nouvelles de Flandre" toegestuurd (voor elke storting van 15 EUR (605 BEF), Buitenland 30 EUR (1.210 BEF), of meer). (BIC: GEBABEBB - IBAN: BE89 2100 4334 2985)

 


Naam   : ............................................................

Voornaam : ............................................................

Bedrijf  : ............................................................

Adres   : ............................................................

      ............................................................

Postcode : ............................................................

Gemeente : ............................................................

Land   : ............................................................

E-mail  : ............................................................Datum   : ......................... Handtekening :

* Gelieve de onnodige melding te schrappen


Copyright © 1998-2009 V.B.F.V.-A.P.F.F. vzw
Secretariaat: Spreeuwenlaan 12, B-8420 De Haan, België
Tel: +32 (0)59.23.77.01, Fax: +32 (0)59.23.77.02
Fortis Bank: 210-0433429-85, E-mail: vbfv@dmnet.be
Url: http://www.dmnet.be/ndf