Nouvelles de Flandre


Welkom ...

Dit tijdschrift is door de vzw VBFV uitgegeven en richt zich tot éénieder die zich interesseert voor de Franse taal en cultuur in Vlaanderen (België).

Het bevat artikelen, een agenda met activiteiten in het Frans, een adressenlijst en toegang tot andere sites.

Tweemaandelijks ontvangen onze leden en schenkers een uitgave op papier met artikelen en agenda.

Ontdek de site "Voix d'auteurs".
Gelieve uw opmerkingen en suggesties op te sturen.

Home


Copyright © 1998-2009 V.B.F.V.-A.P.F.F. vzw
Secretariaat: Spreeuwenlaan 12, B-8420 De Haan, België
Tel: +32 (0)59/23.77.01, Fax: +32 (0)59/23.77.02
Bank: 210-0433429-85, E-mail: vbfv@dmnet.be
Url: http://www.dmnet.be/ndf