N-VA
Nieuw-Vlaams Alliantie

Brussel, 21 februari 2003

 

Edgar FONCK
Directeur VBFV
Spreeuwenlaan 12

8420 DE HAAN

 

Betreft: uw informatie-aanvraag van 7 februari 2003

 

Geachte heer,

 

Ik heb met belangstelling uw schrijven gelezen en zal hieronder kort uw vragen beantwoorden .

 

1) Neen. Vlaanderen heeft één officiële taal en dat is het Nederlands. De Vlamingen hebben het volste recht om via taalwetten hun cultuur te beschermen, net als de Franstaligen in Quebec.

 

2) Uw tweede vraag betreft de eventuele ondertekening van een cultureel akkoord tussen de gemeenschappen. Wel, de Nieuw-Vlaamse Alliantie is een dergelijk akkoord genegen indien dit zou betekenen dat de Franstalige Gemeenschap zich onthoudt van verdere inmenging in Vlaamse aangelegenheden.

 

3) De N-VA bemoeit zich principieel niet met private aangelegenheden. Elkeen spreekt de taal die hij of zij wenst in private sfeer. De publieke cultuur daarentegen is de Vlaamse. Daarnaast eist de N-VA de afschaffing van de faciliteiten en de stopzetting van het subsidiëren van anderstalig onderwijs.

 

Met Vlaamse groeten,

Geert BOURGEOIS
Algemeen voorzitter

 

Barricadenplein 12
1000 Brussel
tel.. 02 219 49 30
fax. 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
kbc 435-0271521-01