STUDIEDIENST

Brussel, 27 april 2007

 

Geachte heer Fonck,

Hieronder vindt u de antwoorden op de vragen die u ons verstuurde:

1. Bent u voorstander van het ondertekenen van een cultureele overeenkomst tussen. de regi's? Welke begrenzingen zou u hier aan stellen?

Een culturele overeenkomst met Wallonië is geen prioriteit. Culturele samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland heeft volgens ons een hogere prioriteit dan culturele samenwerking tussen Vlaanderen en Wallonië. Op cultureel gebied hebben wij Vlamingen veel meer gemeen met Nederland dan met Wallonië. Een culturele samenwerking met Nederland zal dan ook veel vruchtbaarder zijn dan een culturele samenwerking met Wallonië.

2. Bent u bereid te lverlangen dat de nodig financiële mddelen worden tœgkend ter voorzettïng van de Franstalige culturele ativiteiten in Vlaanderen?

Bent u bereid te verlangen dat de nodige Waalse en Franse financiële middelen worden toegekend ter ontwikkeling en voortzetting van de Vlaamse en Nederlandse culturele activiteiten in Frankrijk en Wallonië?

3. Hebt u speciale worstellen die u wilt worleggen op de onderhandelingstafel tot beboud van het Franstalige culturele leven in Vlaanderen?

Neen. Dat Franstalige culturele leven in Vlaanderen heeft volgens ons geen meerwaarde voor de Vlamingen.

 

Met Vlaams nationale groet,

 

Steven Utsi,
Coördinator Vlaams Belang studiedienst