Onderwerp : vragenlijst Nouvelles de Flandre

Datum : 24/04/2007

 

Geachte,

Hierbij de antwoorden van spirit-voorzitter Geert Lambert op de vragenlijst voor "Nouvelles de Flandre".

1. Jazeker, we vinden goed nabuurschap belangrijk, ook met de Franstaligen in België. Vlaanderen wil een goede buur zijn en goede contacten onderhouden met zijn buren. Dat geldt voor Wallonië evengoed als voor Frankrijk, Luxemburg, Duitsland en Nederland.

2. Ook voor Franstaligen is het van het allergrootste belang om zich te integreren in de maatschappij waarin ze leven. Het leren van de taal is de eerste stap. We zijn er dus geen voorstander van dat Franstaligen in Vlaanderen naar Franstalige scholen of bibliotheken gaan. Het is in hun eigen belang om zich zo goed mogelijk te integreren, net zoals de Franstaligen dat van de Vlamingen in Wallonië mogen verwachten.

Franstaligen zijn uiteraard vrij om Frans te spreken, maar mogen niet verwachten dat wij van Vlaanderen een tweetalig land maken.

3. Neen.