Referentie
JVDL/cl
brief 2007/143

Brussel, 8 mei 2007

 

Mijnheer de Directeur,

 

We hebben uw vragen goed ontvangen.

Wij zijn overtuigd van de noodzaak van een goed samenwerkingsakkord tussen de Vlaamse en Franstalige Gemeenschap. Vlaanderen heeft een groot aantal dergelijke akkorden afgesloten ; we betreuren oprecht dat dit niet nog niet gelukt is met onze naaste buur.

Respect voor het territorialiteitsbeginsel moet hierbij gewaarborgd zijn. De ondertekenaars van de overeenkomst moeten zich ertoe verbinden geen actie te ondersteunen die een van hen rechtstreeks of onrechtstreeks schade toebrengen.

 

Wij hebben veel respect en interesse voor de Franse taal en cultuur, maar we houden vast aan het teritorialiteitsbeginsel en voorzien dan ook geen specifieken middelen of voorstellen ter bevordering van de francofonie in Vlaanderen.

 

Met vriendelijke groeten

Johan Vande Lanotte,
voorzitter