Onderwerp: vragen VBFV

Datum: 10/05/2007

 

Geachte,

In de eerste plaats willen we ons verontschuldigen voor het laattijdig antwoord.

Hieronder kan u onze antwoorden vinden op de gestelde vragen.

  1. Principieel is Open Vld bereid te komen tot een culturele overeenkomst tussen de gemeeschappen in ons land. Respect voor het territorialiteitsbeginsel is voor ons hierbij onze belangrijkste grens.
  2. Opnieuw vraagt Open Vld hier respect voor het territorialiteitsbeginsel. Indien de verengingen voldoen aan de voorwarden gesteld door de Vlaamse decreetgeving kunnen ze aanspraak maken op subsidiëring, net zoals de andere verenigingen in Vlaanderen.
  3. Neen, Open Vld heeft hieromtrent geen specieke voorstellen.

 

In naam van Johan Hanssens
Politiek directeur Open Vld

Met vriendelijke groeten,

Kevin Vleminckx