Brussel, 25 april 2007.

Ons kenmetk: VD/jm 07-037

 

Geachte heer,

 

Dank voor uw brief van 11 april. Graag geef ik u het standpunt van Groen!

Groen! kiest voor solidair samenleven. Wij willen niet meestappen in een opbod van gemeenschap tegen gemeenschap. Solidariteit, een goede werking van onze instelling en democratie zijn voor ons fundamentele uitgangspunten. De samenwerking tussen verschillende gemeenschappen binnen één staatsverband beschouwen we niet als een probleem, maar als een uitdaging, een mogelijke verrijking. Als er voldoende openheid is en wederzijds verdraagzaamheid. En als gesloten overeenkomsten ook gerespecteerd worden. Groen! pleit voor federale loyauteit.

Groen! vraagt daarom dat er dringend een samenwerkingsakkoord inzake culturele aangelegenheden gesloten wordt tussen de 2 grote gemeenschappen om enerzijds politiek geharrewar te vermijden en anderzijds de culturele ontplooiing van de gemeenschappen te stimuleren en de culturele uitwisseling tussen alle burgers van de federale staat te bevorderen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Vera Dua
voorzitter Groen!